Všeobecné

-    "Budúcnosť vytvára iba ten, kto dáva samého seba. Kto chce iba poučovať,

      meniť druhých, je neplodný" (Benedikt XVI)

-    Nesnaž sa vedieť všetko, lebo sa ničomu nenaučíš.

-    Želania bez miery sú znakom chlapca a nie muža.

-    Neberte život vážne, aj tak z neho nevyviaznete živý :)