SMS zadarmo

Hlavné mest: Praha                                    Rozloha: 78.866 km2

Obyvateľov: 10.403.136 (2008)                   Vznik: 01. 01. 1993

SMS zadarmo do Českej Republiky 

 

Hlavné mesto: Varšava                        Rozloha: 312.685 km2
Obyvateľov: 38.115.967 (2007)         Vznik: 11. 11. 1918

SMS zadarmo do Poľskej Republiky

 

Hlavné mesto: Londýn                          Rozloha: 242.900 km2
Obyvateľov: 60.587.300 (2006)           Vznik: 01. 01. 1707

SMS zadarmo do Anglicka

 

Hlavné mesto: Viedeň                        Rozloha: 83.858 km2
Obyvateľov: 8.334.325 (2008)         Vznik: 01. 01. 1156

 SMS zadarmo do Rakúska

 

Hlavné mesto: Rím                           Rozloha: 301.318 km2 
Obyvateľov: 59.536.507 (2007)      Vznik: 17. 03. 1861

 SMS zadarmo do Talianska

 

Hlavné mesto: Washington, DC                  Hlavné mesto: Ottawa
Obyvateľov:304.367.000 (2008)               Obyvateľov: 33.294.100 (2008)
Rozloha: 9.629.090 km2                            Rozloha: 9.970.610 km2
Vznik: 04. 07. 1776                                   Vznik: 01. 07. 1867

SMS zadarmo do USA a Kandy