Nokia a iné

Ak si chcete odblokovať niektorý z mobilov značky Nokia, už:

  • nemusíte hľadať odblokovávača, ktorý by vám mobil odblokoval,
  • nemusíte nikam chodiť,
  • a hlavne nemusíte za odblokovanie platiť.

Ponúkame Vám program, pomocou ktorého si mobil odblokujete aj sami. Ak zadáte do mobilu vygenerovaný kód, budete ho mať odblokovaný - bude použiteľný vo všetkých GSM sieťach.

aké mobily sa dajú týmto spôsobom odblokovať?

všetky staršie modely mobilov Nokia generácií DCT-3 a DCT-4

DCT-3

2100
3210, 3310, 3330, 3410
5110, 5210, 5510
6110, 6150, 6210, 6250
7110
8210, 8250, 8850
9110, 9210

DCT-4

1100, 1101, 1100b, 1110, 1110i, 1112, 1220, 1260, 1600
2220, 2260, 2300, 2600, 2610, 2650, 2652
3100, 3108, 3120, 3128, 3200, 3220, 3300, 3320, 3360, 3510, 3510i, 3520, 3530, 3560, 3590, 3595, 3600
5100, 5140, 5140i
6020, 6021, 6030, 6060, 6070, 6100, 6101, 6102, 6103, 6111, 6170, 6200, 6220, 6230, 6230i, 6310, 6310i, 6510, 6610, 6610i, 6650, 6800, 6810, 6820, 6822
7200, 7210, 7250, 7250i, 7260, 7270, 7280, 7360, 7380, 7600, 7710
8310, 8800, 8910, 8910i

aké mobily sa nedajú týmto spôsobom odblokovať?

Mobily Nokia 3250, 5500, 6125, 6126, 6131, 6133, 6233, 6234, 6270, 6280, 6630, 6680, 6681, 7370, E50, E60, E61, E70, N70, N71, N72, N73, N770, N80, N90, N91, N92, N93 (patriace do novej rady BB5) a novšie.

čo všetko pre odblokovanie potrebujete?

  • zistiť IMEI číslo mobilu, ktorý chcete odblokovať

IMEI číslo zistíte, ak zadáte kód *#06# pomocou klávesnice mobilu v pohotovostnom stave. Má 15 číslic.

postup ako mobil odblokovať

1. stiahnite si WorldUnlock Codes Calculator (zaZIPované 154 kB)

2. postupne v programe zadajte:

  • typ mobilu Nokia,
  • IMEI číslo mobilu,
  • štát - Slovak Republic,
  • operátora, na ktorého je mobil odblokovaný (s ktorým funguje).

3. stlačte tlačítko Calculate

Program Vám po zadaní týchto údajov vygeneruje 7 kódov. Postupujte nasledovne:

1. vypnite mobil
2. vyberte SIM kartu
3. mobil zapnite
4. zadajte prvý vygenerovaný kód - #pw+XXXXXXXXXXXXXXX+1#

- ak mobil nevypíše Obmedzenie telefónu vypnuté / Phone Restricted Off zadajte siedmy kód - #pw+XXXXXXXXXXXXXXX+7#

- znaky p a w zadáte viacnásobným stlačením *

Upozornenie

Program nevie vygenerovať správny odblokovací kód pre niektoré IMEI čísla. Môže sa stať, že práve Váš mobil s jeho pomocou neodblokujete.

Po piatom chybnom zadaní odblokovacieho kódu sa mobil uzamkne a bude ho možné odblokovať len pomocou kábla.