Ako vytvoriť bootovatelné USB z Win7

Bootovateľný USB kľúč je pomocník pri inštalácií operačného systému najmä na netbookoch, ktoré nedisponujú DVD mechanikou. Inštalácia z USB kľúču je rýchlejšia dokonca aj na stolných počítačoch alebo notebookoch, ktoré optické mechaniky obsahujú. Je to práve kvôli vyššej rýchlosti čítania z flash pamäti, oproti nižšej rýchlosti čítania z optického média.

Opísaný postup vyžaduje, aby ste použili počítač, na ktorom je nainštalovaný operačný systém Windows Vista lebo Windows 7 a môžete ho použiť na vytvorenie bootovateľného USB kľuča pre operačné systémy Windows Vista aj Windows 7. Postup nie je možné použiť na počítači s operačným systémom Windows XP alebo starším, pretože tieto nedisponujú nástrojom Diskpart.

Potrebujete:

  • USB kľúč (4GB+)
  • DVD disk s operačným systémom (Windows Vista alebo Windows 7)
  • Počítač s Windows Vista alebo Windows 7

1. krok: Naformátujte USB kľúč na správny formát

Nasledovný postup využíva príkazový riadok na správne sformátovanie USB kľúču s použitím nástroja Diskpart. POZOR! Formátovanie vymaže z USB kľúču všetky údaje.

Je veľmi dôležité naformátovať USB kľúč súborovým systémom NTFS.

  1. Pripojte USB kľúč do portu počítaču.
  2. Otvorte príkazový riadok ako správca:

Štart menu > Všetky programy > Príslušenstvo > pravé kliknutie na Príkazový riadok a vybrať voľbu Spustiť ako správca

Spustenie príkazového riadku ako správca

  1. Spustite nástroj Diskpart a v ňom zistite číslo, ktoré je priradené vášmu USB kľúču – spoznáte ho bohužiaľ iba podľa kapacity:

diskpart
list disk

Spustenie nástroja Diskpart a zadanie príkazu list disk

  1. Naformátuje USB kľúč pomocou nasledovných príkazov v nástroji Diskpart. V príkaze „select disk 1“nahraďte číslo „1“ poradovým číslom vášho USB kľúču, ktoré ste zistili v predchádzajúcom kroku:

select disk 1
clean
create partition primary
select partition 1
active
format fs=ntfs quick
assign
exit

Zadanie príkazov v nástroji Diskpart

Keď všetko prebehlo v poriadku (s potvrdením „successfully“ alebo „succeeded“), váš USB kľúč je naformátovaný a pripravený stať sa bootovateľným. Nezatvárajte príkazový riadok a pokračujte v ďalšom kroku.

2. krok: Vytvorte USB kľúč bootovateľný

V tomto kroku použijeme nástroj Bootsect, ktorý sa nachádza na inštalačnom disku Windows 7 a ktorý USB kľúč spraví bootovateľným.

  1. Vložte inštalačné DVD médium Windows 7 do mechaniky. Alternatívne si pripojte obraz ISO do virtuálnej mechaniky (môj obľúbený spôsob).
  2. Pracovný priečinok v príkazovom riadku zmeňte na priečinok na inštalačnom médiu (v mojom prípade „V“), a následne choďte do priečinku boot:

v:
cd boot

Zmena pracovného priečinku na inštalačné médium a vstup do priečinka boot

  1. Použite nástroj Bootsect na prípravu NTFS disku pre obraz inštalačného média Windows 7. V príkazoch nahraďte „G“ za písmeno disku, ktoré má priradené USB kľúč:

bootsect /nt60 g:

Príprava NTFS disku pre obraz inštalačného média pomocou nástroju bootsect

Pár krát sa mi stalo, že tento príkaz skončil chybou „Prístup bol zamietnutý“, čiže preto, že k USB kľúču pristupoval iný program a nie náš príkazový riadok. Najjednoduchšie je odpojiť USB kľúč a pripojiť ho znova k PC a spustiť nástroj bootsect v príkazovom riadku znova.

3. krok: Prekopírujte inštalačné DVD na USB kľúč

Nasledujúci príkaz upravte tak, aby prvé písmeno (v mojom príklade „V“) bolo písmeno jednotky z ktorej kopírujete (čiže DVD) a druhé písmeno (v mojom prípade „G“) bolo písmeno jednotky na ktorú kopírujete(čiže USB kľúč):

xcopy v:\*.* /s/e/f g:\

Zadanie príkazu xcopy pre skopírovanie všetkých súborov na USB kľúč

Kopírovanie pokračuje a koniec kopírovania by mal vyzerať približne nasledovne (počet skopírovaných súborov sa môže líšiť):

Výsledok príkazu xcopy4. krok: Hotovo

Príkazový riadok môžete zavrieť a nezabudnite USB kľúč bezpečne odpojit od počítača.

Poznámka: V BIOSe počítača, na ktorý budete inštalovať Windows 7, je potrebné zapnúť bootovanie z USB kľúču.

 

 

Zdroj:
https://blog.allycom.sk/20/instalacia-windows-7-z-usb-klucu-vytvorenie-bootovatelneho-media/